I Here For U & 4 Ever Afther

اسم‌های عجیب و باور نکردنی ایرانی / پشه، فوری، قاچاق، روسپی و . . .

نویسنده : mehdi mohajer | تاریخ : 04:22 بعد از ظهر - 1390/04/7

اسم‌های عجیب و باور نکردنی ایرانی / پشه، فوری، قاچاق، روسپی و . . .


۱- نام های در تضاد با جنسیت

تجزیه و تحلیل جنسیتی نام های نامتعارف نشان می دهد كه ۷۰درصد نام هایی كه متناسب با زنان است برای مردان و ۳۰درصد نام هایی كه متعلق به مردان است برای زنان به كار گرفته شده است.

مصادیق نام ها:

مهین رضا، زن، زاهدان

سینا، زن، آمل

پری تك، مرد، میناب

ولی بانو، مرد، تهران

پریا، مرد، زابل

یاسمین خان، مرد، میانه

۲ - نام های جغرافیایی

ساختار برخی دیگر از نام های نامتعارف نشان می دهد كه ۷۰درصد از این نام ها متعلق به مردان بوده و برگرفته از مكان های جغرافیایی است.

مصادیق نام ها:

آمریكا، زن، آبادان

اروپا، مرد، همدان

دریاقلی، مرد، شهركرد

بغداد، مرد، بندرعباس

بوشهر، مرد، ممسنی

اهواز، مرد، اهر

۳ - نام های زمانی

در ساختار بسیاری از این نام ها، نشانه هایی از فصل، ماه، هفته، و روز دیده می شود. در این نمونه نیز باز هم مردها ۸۲درصد این فراوانی را تشكیل می دهند.

مصادیق نام ها:

امروز، مرد، میانه

تیرماه، مرد، سراب

روزعلی، مرد، شهركرد

اذان وقت، مرد، اردبیل

فوری، زن، تهران

شب چراغ، زن، ایذه

۴ - نام های حیوانی

ساختار این نام ها برگرفته یا تلفیقی از نام های مركب یا مستقل حیوانات است. این نام ها ۸۰درصد متعلق به مردان و ۲۰درصد متعلق به زنان است. تجزیه و تحلیل این اسامی نشان می دهد كه ۶۱درصد اسامی پستانداران، ۳۰درصد پرندگان، ۵۱درصد خزندگان است.

مصادیق نام ها:

پشه، مرد، سركان

تیله گرگ، مرد، یاسوج

سیدگرگ الله، مرد، ممسنی

ساس، مرد، شیراز

بزعلی، مرد، درگز

كلاغ، مرد، كهنوج

۵ - نام های نباتی

این گونه نام ها از پسوند یا پیشوند نباتی گرفته شده است. در این بین سهم زنان بیشتر از موارد دیگر در حدود ۴۰درصد است. تفكیك این نام ها برای مشخص شدن جنسیت بسیار مشكل است.

مصادیق نام ها:

انگور، مرد، ایرانشهر

تریاك، مرد، رامهرمز

زردآلو، مرد، خرم آباد

فلفل، مرد، ممسنی

گیلاس، زن، اردبیل

نخود، زن، میناب

۶ - نام های وصفی

این گونه نام ها از صفات مختف گرفته شده است. نسبت این گونه نام ها در میان مردان بیشتر از زنان است.

مصادیق نام ها:

روسپی، زن، مرودشت

قیمتی، زن، سنقر

سوخته، مرد، فارسان

فقیر، مرد، لنجان

فتنه، زن، سیرجان

قاچاق، مرد، الشتر!
برچسب ها : اسم‌های عجیب و باور نکردنی ایرانی / پشه , فوری , قاچاق ,